Bruk av IKT i offentlig sektor

06236: Foretak som gjennomfører ulike aktiviteter elektronisk ved innkjøp av varer og/eller tjenester, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.09.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Kunngjøring av innkjøp i Doffin/TED:
prosent
Publisering av konkuransegrunnlag:
prosent
Innsending og mottak av tilbud:
prosent
Evaluering og tildeling:
prosent
Ordrehåndtering:
prosent
Fakturahåndtering:
prosent
Referansetid
Kunngjøring av innkjøp i Doffin/TED:
2. kvartal 2006
Publisering av konkuransegrunnlag:
2. kvartal 2006
Innsending og mottak av tilbud:
2. kvartal 2006
Evaluering og tildeling:
2. kvartal 2006
Ordrehåndtering:
2. kvartal 2006
Fakturahåndtering:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Kunngjøring av innkjøp i Doffin/TED
Database for ofentlige innkjøp.

Brukerveiledning for statistikkbanken