Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
06236: Foretak som gjennomfører ulike aktiviteter elektronisk ved innkjøp av varer og/eller tjenester, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006
Sist endret
19.09.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Kunngjøring av innkjøp i Doffin/TED:
prosent
Publisering av konkuransegrunnlag:
prosent
Innsending og mottak av tilbud:
prosent
Evaluering og tildeling:
prosent
Ordrehåndtering:
prosent
Fakturahåndtering:
prosent
Referansetid
Kunngjøring av innkjøp i Doffin/TED:
2. kvartal 2006
Publisering av konkuransegrunnlag:
2. kvartal 2006
Innsending og mottak av tilbud:
2. kvartal 2006
Evaluering og tildeling:
2. kvartal 2006
Ordrehåndtering:
2. kvartal 2006
Fakturahåndtering:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

sysselsettingsgruppe

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Kunngjøring av innkjøp i Doffin/TED
Database for ofentlige innkjøp.

Brukerveiledning for statistikkbanken