Bruk av IKT i offentlig sektor

06235: Tilgang og bruk av elektroniske skjemaer (prosent) (avslutta serie) 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

andel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.09.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Foretak fordelt på graden av tilgjengelige elektroniske skjemaer beregnet på privatpersoner:
prosent
Foretak fordelt på graden av tilgjengelige elektroniske skjemaer beregnet på virksomheter:
prosent
Foretak fordelt på graden av utnyttelse av tilgjengelige elektroniske skjemaer blant privatpersoner:
prosent
Foretak fordelt på graden av utnyttelse av tilgjengelige elektroniske skjemaer blant foretak:
prosent
Referansetid
Foretak fordelt på graden av tilgjengelige elektroniske skjemaer beregnet på privatpersoner:
2. kvartal 2006
Foretak fordelt på graden av tilgjengelige elektroniske skjemaer beregnet på virksomheter:
2. kvartal 2006
Foretak fordelt på graden av utnyttelse av tilgjengelige elektroniske skjemaer blant privatpersoner:
2. kvartal 2006
Foretak fordelt på graden av utnyttelse av tilgjengelige elektroniske skjemaer blant foretak:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken