Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
06235: Tilgang og bruk av elektroniske skjemaer (prosent) (avslutta serie) 2006
Sist endret
20.09.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Foretak fordelt på graden av tilgjengelige elektroniske skjemaer beregnet på privatpersoner:
prosent
Foretak fordelt på graden av tilgjengelige elektroniske skjemaer beregnet på virksomheter:
prosent
Foretak fordelt på graden av utnyttelse av tilgjengelige elektroniske skjemaer blant privatpersoner:
prosent
Foretak fordelt på graden av utnyttelse av tilgjengelige elektroniske skjemaer blant foretak:
prosent
Referansetid
Foretak fordelt på graden av tilgjengelige elektroniske skjemaer beregnet på privatpersoner:
2. kvartal 2006
Foretak fordelt på graden av tilgjengelige elektroniske skjemaer beregnet på virksomheter:
2. kvartal 2006
Foretak fordelt på graden av utnyttelse av tilgjengelige elektroniske skjemaer blant privatpersoner:
2. kvartal 2006
Foretak fordelt på graden av utnyttelse av tilgjengelige elektroniske skjemaer blant foretak:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
andel
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

andel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken