Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
06234: Foretak som har fullmakt til å ta avgjørelser på de områdene som kartlegges i undersøkelsen, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006
Sist endret
19.09.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
IKT-Strategi:
prosent
Inn føring av IT-system:
prosent
Anskaffelse av varer og tjenester:
prosent
IT-sikkerhet:
prosent
Referansetid
IKT-Strategi:
2. kvartal 2006
Inn føring av IT-system:
2. kvartal 2006
Anskaffelse av varer og tjenester:
2. kvartal 2006
IT-sikkerhet:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

sysselsettingsgruppe

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Beslutninger blir ikke tatt av et statlig overordnet foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken