Bruk av IKT i offentlig sektor

06234: Foretak som har fullmakt til å ta avgjørelser på de områdene som kartlegges i undersøkelsen, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.09.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
IKT-Strategi:
prosent
Inn føring av IT-system:
prosent
Anskaffelse av varer og tjenester:
prosent
IT-sikkerhet:
prosent
Referansetid
IKT-Strategi:
2. kvartal 2006
Inn føring av IT-system:
2. kvartal 2006
Anskaffelse av varer og tjenester:
2. kvartal 2006
IT-sikkerhet:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Beslutninger blir ikke tatt av et statlig overordnet foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken