Bruk av IKT i offentlig sektor

06225: Håndtering av IT-sikkerhet og personopplysninger. Foretak, etter sysselsettingsgrupper (prosent) (avslutta serie) 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.09.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Håndterer personopplysninger i elektronisk form:
prosent
Har utarbeidet sikkerhetsstrategi i henhold til personvernreglene:
prosent
Håndterer sensitive personopplysninger i lovens forstand elektronisk:
prosent
Er omfattet av særlover om personinformasjon og/eller informasjonssikkerhet:
prosent
Referansetid
Håndterer personopplysninger i elektronisk form:
2. kvartal 2006
Har utarbeidet sikkerhetsstrategi i henhold til personvernreglene:
2. kvartal 2006
Håndterer sensitive personopplysninger i lovens forstand elektronisk:
2. kvartal 2006
Er omfattet av særlover om personinformasjon og/eller informasjonssikkerhet:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Andel av de foretakene som har ansvaret for IT-sikkerheten i eget foretak.
statistikkvariabel
Har utarbeidet sikkerhetsstrategi i henhold til personvernreglene
Av de foretakene som håndterer personopplysninger i elektronisk form.
Håndterer sensitive personopplysninger i lovens forstand elektronisk
Av de foretakene som håndterer personopplysninger i elektronisk form.
Er omfattet av særlover om personinformasjon og/eller informasjonssikkerhet
Av de foretakene som håndterer personopplysninger i elektronisk form.

Brukerveiledning for statistikkbanken