Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
06225: Håndtering av IT-sikkerhet og personopplysninger. Foretak, etter sysselsettingsgrupper (prosent) (avslutta serie) 2006
Sist endret
14.09.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Håndterer personopplysninger i elektronisk form:
prosent
Har utarbeidet sikkerhetsstrategi i henhold til personvernreglene:
prosent
Håndterer sensitive personopplysninger i lovens forstand elektronisk:
prosent
Er omfattet av særlover om personinformasjon og/eller informasjonssikkerhet:
prosent
Referansetid
Håndterer personopplysninger i elektronisk form:
2. kvartal 2006
Har utarbeidet sikkerhetsstrategi i henhold til personvernreglene:
2. kvartal 2006
Håndterer sensitive personopplysninger i lovens forstand elektronisk:
2. kvartal 2006
Er omfattet av særlover om personinformasjon og/eller informasjonssikkerhet:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

sysselsettingsgruppe

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Andel av de foretakene som har ansvaret for IT-sikkerheten i eget foretak.
statistikkvariabel
Har utarbeidet sikkerhetsstrategi i henhold til personvernreglene
Av de foretakene som håndterer personopplysninger i elektronisk form.
Håndterer sensitive personopplysninger i lovens forstand elektronisk
Av de foretakene som håndterer personopplysninger i elektronisk form.
Er omfattet av særlover om personinformasjon og/eller informasjonssikkerhet
Av de foretakene som håndterer personopplysninger i elektronisk form.

Brukerveiledning for statistikkbanken