Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

06201: Hovedtall for drift, investering og finansiering. Fylkeskonsern (mill. kr) (avslutta serie) 2004 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Brutto driftsinntekter i alt , 2. Brutto driftsutgifter i alt , 3. Brutto driftsresultater (1-2) ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fylkeskonsern består av fylkeskommuneregnskap og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider (§27) og interkommunale selskaper (IKS). Forklaring