Til toppen
06139: G1. Konsern - Tannhelsetjenesten - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
ots@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, tannhelse, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Planlagte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
Prosent
Prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Barn og ungdom 3-18 år, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Ungdom 19-20 år, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Ungdom 19-20 år, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Andre prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Andre prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Voksent betalende klientell, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Voksent betalende klientell, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Hele befolkningen, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Hele befolkningen, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Avtalte årsverk
Avtalte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Avtalte årsverk
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig avtalt årsverk i kroner, konsern:
Kroner
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig utførte årsverk i kroner, konsern:
Kroner
Personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
Personer
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
Personer
Personer undersøkt/behandlet pr. off. avtalt tannlege- og tannpleierårsverk:
Personer
Prioriterte personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk:
Personer
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
Personer
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
Personer
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
Personer
Voksent betalende klientell undersøkt/beh. pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
Personer
Korr. bto driftsutg.,pasientbehandling,pr. person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
Kroner
Korr. bto driftsutg.,fellesfunksjoner,pr.person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner, konsern:
Kroner
5-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
Prosent
5-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
5-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
Prosent
12-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
Prosent
12-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
12-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
Prosent
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel behandlet med DMFT>9:
?
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 5-åring:
Tenner
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 12-åring:
Tenner
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 18-åring:
Tenner
SIC-indeks for 12-åringer:
?
12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
Andel ledige tannlegestillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
Prosent
Andel ledige tannpleierstillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
Prosent
Antall innbyggere per tannlegeårsverk:
Personer
Antall innbyggere per tannpleieårsverk:
Personer
Antall innbyggere per tannlegespesialist:
Personer
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, utdanningsnivå ialt:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, grunnskole:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, videregående utdanning:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, høgskole og universitetsutdanning:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, uoppgitt utdanning:
Prosent
Andel barn og unge 1-18 år som mottar tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, tannhelse, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Planlagte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
1.1.
Prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Ungdom 19-20 år, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Ungdom 19-20 år, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Andre prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Andre prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Voksent betalende klientell, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Voksent betalende klientell, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Hele befolkningen, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Hele befolkningen, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Avtalte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig avtalt årsverk i kroner, konsern:
1.1.
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig utførte årsverk i kroner, konsern:
1.1.
Personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
1.1.
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
1.1.
Personer undersøkt/behandlet pr. off. avtalt tannlege- og tannpleierårsverk:
1.1.
Prioriterte personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk:
1.1.
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
1.1.
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
1.1.
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
1.1.
Voksent betalende klientell undersøkt/beh. pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
1.1.
Korr. bto driftsutg.,pasientbehandling,pr. person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
1.1.
Korr. bto driftsutg.,fellesfunksjoner,pr.person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner, konsern:
1.1.
5-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
1.1.
5-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
5-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
1.1.
12-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
1.1.
12-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
12-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel behandlet med DMFT>9:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 5-åring:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 12-åring:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 18-åring:
1.1.
SIC-indeks for 12-åringer:
1.1.
12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Andel ledige tannlegestillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Andel ledige tannpleierstillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Antall innbyggere per tannlegeårsverk:
1.1.
Antall innbyggere per tannpleieårsverk:
1.1.
Antall innbyggere per tannlegespesialist:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, utdanningsnivå ialt:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, grunnskole:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, videregående utdanning:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, høgskole og universitetsutdanning:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, uoppgitt utdanning:
1.1.
Andel barn og unge 1-18 år som mottar tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 71 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken