Studenter i høyere utdanning

Til toppen
06129: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000 - 2019
Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Bosatte studenter:
personer
Av registrert årskull (prosent):
prosent
Referansetid
Bosatte studenter:
1. oktober
Av registrert årskull (prosent):
1. oktober
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1

alder
Må velges *

Totalt 15 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken