Videregående opplæring og annen videregående utdanning

06033: C3. Videregående opplæring - resultater, overganger og gjennomstrømning - gunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 66 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.09.2006
Kontakt
Marianne Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5287
odt@ssb.no

Måleenhet
Antall kurs avsluttet - GRK, VKI og VKII:
Kurs
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret, målt i antall kurs:
Kurs
Antall kurs avsluttet - grunnkurs:
Kurs
Antall kurs bestått - grunnkurs:
Kurs
Antall kurs avsluttet - VKI:
Kurs
Antall kurs bestått - VKI:
Kurs
Antall kurs avsluttet - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av kvinnelige elever - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått av kvinnelige elever - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av mannlige elever - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått av mannlige elever - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av elever med innv.bakgrunn - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått av elever med innv.bakgrunn - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m grunnskoleutd - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått av elever m foreldre m grunnskoleutd - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m utd på videreg nivå - VKII:
Personer
Antall kurs bestått av elever m foreldre m utd på videreg nivå - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m høyere utd - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått av elever m foreldre m høyere utd - VKII:
Kurs
Antall avlagte fag- og svenneprøver:
Prøver
Antall beståtte fag- og svenneprøver:
Prøver
Antall meget godt beståtte fag- og svenneprøver:
Prøver
Antall avlagte fag- og svenneprøver, kvinnelige kandidater:
Prøver
Antall beståtte fag- og svenneprøver, kvinnelige kandidater:
Prøver
Antall avlagte fag- og svenneprøver, mannlige kandidater:
Prøver
Antall beståtte fag- og svenneprøver, mannlige kandidater:
Prøver
Antall avlagte fag- og svenneprøver, kandidater m innv.bakgrunn:
Prøver
Antall beståtte fag- og svenneprøver, kandidater m innv.bakgrunn:
Prøver
Elever som avsluttet grunnskole på våren:
Personer
Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole:
Personer
Elever m innvandringsbakgr som avsluttet grunnsk på våren:
Personer
Elever m innvandringsbakgr som var i vgo samme høst som de fullførte grsk:
Personer
Elever, som avsluttet grunnskole på våren, kvinner:
Personer
Elever, kvinner, som var i vgo samme høst som de fullførte grunnskolen:
Personer
Elever, som avsluttet grunnskole på våren, menn:
Personer
Elever, menn, som var i vgo samme høst som de fullførte grunnskolen:
Personer
Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse:
Personer
Studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo:
Personer
Elever med innvandringsbakgrunn som avsluttet vgo med studiekomp:
Personer
Studenter m innvandringsbakgr, som var i høyere utd samme år som de avsl vgo:
Personer
Elever, kvinner, som avsluttet vgo med studiekompetanse:
Personer
Studenter, kvinner, som var i høyere utd samme år som de avsluttet vgo:
Personer
Elever, menn, som avsluttet vgo med studiekompetanse:
Personer
Studenter, menn, som var i høyere utd samme år som de avsluttet vgo:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, kvinner:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, kvinner:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, kvinner:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, menn:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, menn:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, menn:
Personer
Elever og lærl m innvandringsbakgr startet grunnkurs for fem år siden:
Personer
Elever og lærl m innvandringsbakgr bestått vgo i løpet av fem år:
Personer
Elever og lærl m innvandringsbakgr bestått vgo på normert tid:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m grskutd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m grsk utd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m grsk utd:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m vgutd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m vgutd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m vgutd:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m høyereutd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m høyereutd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m høyereutd:
Personer
Referansetid
Antall kurs avsluttet - GRK, VKI og VKII:
1.1.
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret, målt i antall kurs:
1.1.
Antall kurs avsluttet - grunnkurs:
1.1.
Antall kurs bestått - grunnkurs:
1.1.
Antall kurs avsluttet - VKI:
1.1.
Antall kurs bestått - VKI:
1.1.
Antall kurs avsluttet - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av kvinnelige elever - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av kvinnelige elever - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av mannlige elever - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av mannlige elever - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av elever med innv.bakgrunn - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av elever med innv.bakgrunn - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m grunnskoleutd - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av elever m foreldre m grunnskoleutd - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m utd på videreg nivå - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av elever m foreldre m utd på videreg nivå - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m høyere utd - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av elever m foreldre m høyere utd - VKII:
1.1.
Antall avlagte fag- og svenneprøver:
1.1.
Antall beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Antall meget godt beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Antall avlagte fag- og svenneprøver, kvinnelige kandidater:
1.1.
Antall beståtte fag- og svenneprøver, kvinnelige kandidater:
1.1.
Antall avlagte fag- og svenneprøver, mannlige kandidater:
1.1.
Antall beståtte fag- og svenneprøver, mannlige kandidater:
1.1.
Antall avlagte fag- og svenneprøver, kandidater m innv.bakgrunn:
1.1.
Antall beståtte fag- og svenneprøver, kandidater m innv.bakgrunn:
1.1.
Elever som avsluttet grunnskole på våren:
1.1.
Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole:
1.1.
Elever m innvandringsbakgr som avsluttet grunnsk på våren:
1.1.
Elever m innvandringsbakgr som var i vgo samme høst som de fullførte grsk:
1.1.
Elever, som avsluttet grunnskole på våren, kvinner:
1.1.
Elever, kvinner, som var i vgo samme høst som de fullførte grunnskolen:
1.1.
Elever, som avsluttet grunnskole på våren, menn:
1.1.
Elever, menn, som var i vgo samme høst som de fullførte grunnskolen:
1.1.
Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse:
1.1.
Studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo:
1.1.
Elever med innvandringsbakgrunn som avsluttet vgo med studiekomp:
1.1.
Studenter m innvandringsbakgr, som var i høyere utd samme år som de avsl vgo:
1.1.
Elever, kvinner, som avsluttet vgo med studiekompetanse:
1.1.
Studenter, kvinner, som var i høyere utd samme år som de avsluttet vgo:
1.1.
Elever, menn, som avsluttet vgo med studiekompetanse:
1.1.
Studenter, menn, som var i høyere utd samme år som de avsluttet vgo:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, kvinner:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, kvinner:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, kvinner:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, menn:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, menn:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, menn:
1.1.
Elever og lærl m innvandringsbakgr startet grunnkurs for fem år siden:
1.1.
Elever og lærl m innvandringsbakgr bestått vgo i løpet av fem år:
1.1.
Elever og lærl m innvandringsbakgr bestått vgo på normert tid:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m grskutd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m grsk utd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m grsk utd:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m vgutd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m vgutd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m vgutd:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m høyereutd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m høyereutd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m høyereutd:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken