Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05960: Elever, lærlinger, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kjønn, alder og utdanningsinstitusjon. Foreløpige tall (avslutta serie) 2005 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

utdanningsinstitusjon

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.12.2011
Kontakt
Anita Mobekk Johansson, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 366
bam@ssb.no

Birgit Bjørkeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 353
bbo@ssb.no

Måleenhet
Elever, lærlinger, studenter og deltakere:
personer
Referansetid
Elever, lærlinger, studenter og deltakere:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken