Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05958: Elever og lærlinger i videregående opplæring, med innvandrerbakgrunn, etter kjønn (F) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever med innvandrerbakgrunn:
personer
Lærlinger med innvandrerbakgrunn:
personer
Referansetid
Elever med innvandrerbakgrunn:
01.10.
Lærlinger med innvandrerbakgrunn:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Voksne i tilpassede løp er inkludert i tallene. Tall for fylkeskommunale fagskoler er ikke inkludert for 2009, pga utsikkerhet i innrapporteringen. Fagskoler er ikke inkludert i tallene fra og med 2015. For året 2018 ble det ikke rapportert tall for befalskolene, som førte til et lavere antall elever i annen videregående utdanning
I 2012 ble om lag 1800 nettskoleelever inkludert i statistikken. Rundt 1500 av disse var elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Fra og med høsten 2016, ble Medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. Elever som begynte høsten 2015 eller tidligere, følger gammel ordning.
region
Bostedsfylke per 30.09. Innvandrerbakgrunn er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
region
Bostedsfylke per 30.09. Innvandrerbakgrunn er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken