Skatt for personer

05956: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) (F) (avslutta serie) 1993 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

pensjonsstatus Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.01.2012
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt:
kr
Personinntekt lønn:
kr
Tjenestepensjon:
kr
Ytelse fra folketrygden:
kr
Bankinnskudd:
kr
Gjeld:
kr
Skattepliktig nettoformue:
kr
Skattebegrensning etter § 17:
kr
Utligna skatt:
kr
Referansetid
Bruttoinntekt:
31.12.
Personinntekt lønn:
31.12.
Tjenestepensjon:
31.12.
Ytelse fra folketrygden:
31.12.
Bankinnskudd:
31.12.
Gjeld:
31.12.
Skattepliktig nettoformue:
31.12.
Skattebegrensning etter § 17:
31.12.
Utligna skatt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken