Skatt for selskaper

Til toppen
05952: Kraftforetak. Naturressursskatt, etter kvartiler 2004 - 2018
Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Antall skattytere med utlignet naturressursskatt:
skattytere
Naturressursskatt (1 000 kr):
1000 kr
Andel av naturressurskatt (prosent):
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kvartil
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

kvartil

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble rettet 4. september 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken