Skatt for selskaper

Til toppen
05917: Kraftforetak. Naturressursskatt, etter desiler (avslutta serie) 2002 - 2003
Sist endret
06.12.2005
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Antall skattytere med utlignet naturressursskatt:
skattytere
Naturressursskatt (1 000 kr):
1000 kr
Andel av naturressurskatt (prosent):
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
desil
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

desil
Må velges *

Totalt 10 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken