Skatt for selskaper

Til toppen
05914: Kraftforetak. Skattepliktig inntekt, utlignet skatt og fradrag i skatt 1997 - 2018
Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Grunnrenteinntekt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Naturressurrsskatt (mill. kr):
mill. kr
Grunnrenteskatt (mill. kr):
mill. kr
Godtgjørelsesfradrag (mill. kr):
mill. kr
Kreditfradrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag for naturressursskatt (mill. kr):
mill. kr
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU (mill. kr):
mill. kr
Antall kraftforetak:
selskaper
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Xxx
statistikkvariabel
Skattbar inntekt (mill. kr)
Inneholder også korreksjonsinntekt.
Inntektsskatt (mill. kr)
Inneholder også korreksjonsinntekt.
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU (mill. kr)
Til og med 2007 inneholder beløpet kun forsknings- og utviklingsfradrag.
Antall kraftforetak
Selskaper lignet som kraftforetak.

Brukerveiledning for statistikkbanken