Skatt for selskaper

05914: Kraftforetak. Skattepliktig inntekt, utlignet skatt og fradrag i skatt 1997 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Grunnrenteinntekt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Naturressurrsskatt (mill. kr):
mill. kr
Grunnrenteskatt (mill. kr):
mill. kr
Godtgjørelsesfradrag (mill. kr):
mill. kr
Kreditfradrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag for naturressursskatt (mill. kr):
mill. kr
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU (mill. kr):
mill. kr
Antall kraftforetak:
selskaper
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Xxx
statistikkvariabel
Skattbar inntekt (mill. kr)
Inneholder også korreksjonsinntekt.
Inntektsskatt (mill. kr)
Inneholder også korreksjonsinntekt.
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU (mill. kr)
Til og med 2007 inneholder beløpet kun forsknings- og utviklingsfradrag.
Antall kraftforetak
Selskaper lignet som kraftforetak.

Brukerveiledning for statistikkbanken