Skatt for selskaper

Til toppen
05913: Utenlandske sokkelselskaper. Inntekt og skatt (avslutta serie) 1998 - 2010
Sist endret
21.12.2011
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Sum inntekter (mill. kr):
mill. kr
Sum kostnader (mill. kr):
mill. kr
Nettoinntekt sokkel (mill. kr):
mill. kr
Underskudd til framføring fra tidligere år, konsernbidrag og andre inntekter/kostnad:
mill. kr
Allmenn inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
mill. kr
Selskaper:
selskaper
Selskaper i skatteposisjon:
selskaper
Referansetid
Sum inntekter (mill. kr):
31.12.
Sum kostnader (mill. kr):
31.12.
Nettoinntekt sokkel (mill. kr):
31.12.
Underskudd til framføring fra tidligere år, konsernbidrag og andre inntekter/kostnad:
31.12.
Allmenn inntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
31.12.
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12.
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
31.12.
Selskaper:
31.12.
Selskaper i skatteposisjon:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

region

Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Skattlagt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, etter petroleumskattelova.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Selskaper i skatteposisjon
Etterskotspliktige som har fått utlikna skatt eller har frådrag i skatt.

Brukerveiledning for statistikkbanken