Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen

05897: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker (F) (avslutta serie) 2003

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Lønn (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk og fiske (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Næringsinntekt fra andre næringer (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Nettoformue (kr)

Med opplysninger om inntekt og formue.