Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen

05896: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker, etter brukers kjønn (avslutta serie) 2003

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Lønn (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk og fiske (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Næringsinntekt fra andre næringer (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Nettoformue (kr)

Med opplysninger om inntekt og formue.