05887: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K) 2000K1 - 2020K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

bygningstype

Totalt 107 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 82 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.08.2020
Kontakt
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
jma@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Godkjent bruksareal til annet enn boliger:
Igangsatt bruksareal til annet enn boliger:
Fullført bruksareal til annet enn boliger:
Referansetid
Godkjent bruksareal til annet enn boliger:
Slutten av kvartalet
Igangsatt bruksareal til annet enn boliger:
Slutten av kvartalet
Fullført bruksareal til annet enn boliger:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 1. kvartal 2011 - 3. kvartal 2011 er endret 15. februar 2012.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken