Bruk av IKT i offentlig sektor

05880: Foretak med endringer på utvalgte områder som følge av IT-prosjekter, etter graden av endring (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

graden av endring Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.11.2005
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Per Erik Gjedtjernet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5175
peg@ssb.no

Måleenhet
Frigjøring av ressurser:
prosent
Bedre og mer effektiv håndheving av regelverk:
prosent
Ny fordeling av roller og oppgaver:
prosent
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
prosent
Referansetid
Frigjøring av ressurser:
2. kvartal
Bedre og mer effektiv håndheving av regelverk:
2. kvartal
Ny fordeling av roller og oppgaver:
2. kvartal
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken