Bruk av IKT i offentlig sektor

05879: Foretak som har iverksatt ulike sikkerhetstiltak (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.09.2006
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Nødstrømsanlegg:
prosent
Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet:
prosent
Brannmur:
prosent
Løpende abonnement på antivirusprogram:
prosent
Spam-filtre:
prosent
Intrusion detection programmer:
prosent
Referansetid
Nødstrømsanlegg:
2. kvartal
Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet:
2. kvartal
Brannmur:
2. kvartal
Løpende abonnement på antivirusprogram:
2. kvartal
Spam-filtre:
2. kvartal
Intrusion detection programmer:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Spam-filtre
Filtrering av innkommende e-post.
Intrusion detection programmer
Program for avdekking og varsling av uønsket/uventet trafikk.

Brukerveiledning for statistikkbanken