Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
05877: Foretak som anvender ulike typer IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2005
Sist endret
22.11.2005
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Elektronisk journalsystem:
prosent
Elektronisk saks- og dokumenthåndteringssystem:
prosent
Intranett:
prosent
Økonomisystem, integrert med system for e-innkjøp:
prosent
Virksomhetsspesifikke fagsystem:
prosent
Muligheter for fjernarbeid:
prosent
EDI-meldinger:
prosent
System for elektronisk saksstyring:
prosent
Referansetid
Elektronisk journalsystem:
2. kvartal
Elektronisk saks- og dokumenthåndteringssystem:
2. kvartal
Intranett:
2. kvartal
Økonomisystem, integrert med system for e-innkjøp:
2. kvartal
Virksomhetsspesifikke fagsystem:
2. kvartal
Muligheter for fjernarbeid:
2. kvartal
EDI-meldinger:
2. kvartal
System for elektronisk saksstyring:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Muligheter for fjernarbeid
Foretaket har ansatte som arbeider utenfor foretakets lokaler og som har begrenset eller ubegrenset tilgang til foretakets IT-systemer.
EDI-meldinger
F.eks. fakturaer eller andre meldinger på XML- eller EDIFACT-format.

Brukerveiledning for statistikkbanken