Bruk av IKT i offentlig sektor

05876: Foretak som benytter 'open source software' (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.02.2008
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
På foretakets egne servere:
prosent
Office-pakker på de ansattes arbeidsplasser:
prosent
Andre områder:
prosent
Referansetid
På foretakets egne servere:
2. kvartal
Office-pakker på de ansattes arbeidsplasser:
2. kvartal
Andre områder:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ingen lisensbetaling og kildekoden er åpen og fritt tilgjengelig.

Brukerveiledning for statistikkbanken