Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
05876: Foretak som benytter 'open source software' (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2007
Sist endret
14.02.2008
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
På foretakets egne servere:
prosent
Office-pakker på de ansattes arbeidsplasser:
prosent
Andre områder:
prosent
Referansetid
På foretakets egne servere:
2. kvartal
Office-pakker på de ansattes arbeidsplasser:
2. kvartal
Andre områder:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ingen lisensbetaling og kildekoden er åpen og fritt tilgjengelig.

Brukerveiledning for statistikkbanken