Bruk av IKT i offentlig sektor

05874: Foretak med tilbud om ulike elektroniske tjenester (prosent) (avslutta serie) 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

brukere av IT-tjenester Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.11.2005
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Bestille skriftlig materiale:
prosent
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
prosent
Innsending av opplysninger i ett webformular:
prosent
Innsending av opplysninger i ett webformular med delvis preutfylte data:
prosent
Se data for virksomheter/privatpersoner i administrative systemer:
prosent
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
prosent
Elektronisk betaling on-line på hjemmesiden (f.eks via kredittkort):
prosent
Referansetid
Bestille skriftlig materiale:
2. kvartal
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
2. kvartal
Innsending av opplysninger i ett webformular:
2. kvartal
Innsending av opplysninger i ett webformular med delvis preutfylte data:
2. kvartal
Se data for virksomheter/privatpersoner i administrative systemer:
2. kvartal
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
2. kvartal
Elektronisk betaling on-line på hjemmesiden (f.eks via kredittkort):
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Enten via funksjon på hjemmesiden eller via direkte link til ekstern side.
statistikkvariabel
Bestille skriftlig materiale
F. eks. brosjyrer, skjemaer m.m.
Innsending av opplysninger i ett webformular med delvis preutfylte data
F.eks. registerbaserte person- eller virksomhetsopplysninger
Se data for virksomheter/privatpersoner i administrative systemer
F.eks. saksbehandlingsstatus.
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding
Automatisk og utløst av brukerens henvendelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken