Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
05873: Foretak som forventer gevinst ved innføring av nye IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2005
Sist endret
22.11.2005
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Per Erik Gjedtjernet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5175
peg@ssb.no

Måleenhet
Økt kvalitet på foretakets tjenester:
prosent
Bedre beslutningsgrunnlag:
prosent
Reduserte eksterne kostnader:
prosent
Overføring av ressurser fra administrasjon til tjenesteyting:
prosent
Redusert bemanning:
prosent
Referansetid
Økt kvalitet på foretakets tjenester:
2. kvartal
Bedre beslutningsgrunnlag:
2. kvartal
Reduserte eksterne kostnader:
2. kvartal
Overføring av ressurser fra administrasjon til tjenesteyting:
2. kvartal
Redusert bemanning:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Reduserte eksterne kostnader
F. eks innleide tjenester, rekvisita og porto.

Brukerveiledning for statistikkbanken