05869: Flyttinger fra og til utlandet 1958 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 62 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Innflyttinger i alt:
personer
Innflyttinger menn:
personer
Innflyttinger, kvinner:
personer
Utflyttinger i alt:
personer
Utflyttinger, menn:
personer
Utflyttinger, kvinner:
personer
Nettoinnflytting i alt:
personer
Norske statsborgere, innflyttinger:
personer
Norske statsborgere, utflyttinger:
personer
Utenlandske statsborgere, innflyttinger:
personer
Utenlandske statsborgere, utflyttinger:
personer
Referansetid
Innflyttinger i alt:
31.12.
Innflyttinger menn:
31.12.
Innflyttinger, kvinner:
31.12.
Utflyttinger i alt:
31.12.
Utflyttinger, menn:
31.12.
Utflyttinger, kvinner:
31.12.
Nettoinnflytting i alt:
31.12.
Norske statsborgere, innflyttinger:
31.12.
Norske statsborgere, utflyttinger:
31.12.
Utenlandske statsborgere, innflyttinger:
31.12.
Utenlandske statsborgere, utflyttinger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel: Utflyttinger, kvinner , år: 1960
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Utflyttinger, menn , år: 1960
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Utflyttinger i alt , år: 1960
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Utflyttinger, kvinner , år: 1970
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Utflyttinger, menn , år: 1970
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Utflyttinger i alt , år: 1970
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Utflyttinger, kvinner , år: 1980
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Utflyttinger i alt , år: 1980
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Utflyttinger, menn , år: 1980
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken