Skatt for personer

05854: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B) 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

region

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig bruttoinntekt:
kr
Gjennomsnittlig personinntekt lønn:
kr
Gjennomsnittlig fastsatt skatt:
kr
Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Gjennomsnittlig bankinnskudd:
kr
Gjennomsnittlig skattepliktig bruttoformue:
kr
Gjennomsnittlig gjeld:
kr
Median bruttoinntekt:
kr
Median personinntekt lønn:
kr
Median fastsatt skatt:
kr
Median alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Median bankinnskudd:
kr
Median skattepliktig bruttoformue:
kr
Median gjeld:
kr
Referansetid
Median bruttoinntekt:
31.12.
Median personinntekt lønn:
31.12.
Median fastsatt skatt:
31.12.
Median alminnelig inntekt etter særfradrag:
31.12.
Median bankinnskudd:
31.12.
Median skattepliktig bruttoformue:
31.12.
Median gjeld:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner.
Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006.
2014-tall for skattepliktig brutto- og netto formue er rettet 16. november 2015. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken