Til toppen
05829: Avtalte årsverk i den private tannhelsetjenesten, etter utdanning (F) (avslutta serie) 2002 - 2016
Sist endret
20.06.2017
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk:
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
tannhelseutdanning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
tannhelseutdanning

Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De offisielle årsverkstallene for den private tannhelsetjenesten baserer seg fra og med 2002 på registerbaserte personellopplysninger. Under produksjonen av den registerbaserte statistikken for 2004 er det gjort en del forbedringer i produksjonsopplegget. Tallene er også oppdatert for 2002 og 2003.
De offisielle årsverkstallene for den private tannhelsetjenesten baserer seg fra og med 2002 på registerbaserte personellopplysninger. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se .
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken