05809: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) 2000M01 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 245 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.06.2020
Kontakt
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
jma@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, ujustert:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, sesongjustert:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, trend:
1 000 m²
Referansetid
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, ujustert:
Slutten av måneden
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, sesongjustert:
Slutten av måneden
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, trend:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, ujustert
Tallene for januar 2011 - november 2011 er endret 8. februar 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken