Potet- og grovfôravlingar

Til toppen
05772: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (1 000 tonn) (F) 2000 - 2019
Sist endret
20.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Potet:
1 000 tonn
Grønfôr- og silovekstar:
1 000 tonn
Høy:
1 000 tonn
Referansetid
Potet:
1.1.-31.12.
Grønfôr- og silovekstar:
1.1.-31.12.
Høy:
1.1.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Siste år er førebels tal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken