Potet- og grovfôravlingar

05771: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (tonn) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Grønfôr- og silovekstar:
tonn
Ettårig raigras:
tonn
Grønfôrblandingar og kornvekster:
tonn
Fôrraps, fôrmargkål mv:
tonn
Høy:
tonn
Potet:
tonn
Referansetid
Grønfôr- og silovekstar:
1.1.-31.12.
Ettårig raigras:
1.1.-31.12.
Grønfôrblandingar og kornvekster:
1.1.-31.12.
Fôrraps, fôrmargkål mv:
1.1.-31.12.
Høy:
1.1.-31.12.
Potet:
1.1.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Siste år er førebels tal.
statistikkvariabel
Høy
Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.

Brukerveiledning for statistikkbanken