Ekteskap og skilsmisser

Til toppen
05736: Giftermålsrater for førstegangsvigde menn og kvinner, etter utvalgte aldersgrupper 1977 - 2019
Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte menn:
rate per 1000
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte kvinner:
rate per 1000
Referansetid
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte menn:
31.12.
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte kvinner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 43 Valgte 1

alder
Må velges *

Totalt 14 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Giftermålsrater for personer gift av samme kjønn er ikke med.
Beregnet per 1 000 middelfolkemengde ugifte menn/kvinner. Middelfolkemengden er gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og slutten av året.
statistikkvariabel
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte menn
Mannen bosatt i Norge.
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte kvinner
Kvinna busett i Noreg.

Brukerveiledning for statistikkbanken