Ekteskap og skilsmisser

Til toppen
05713: Inngåtte ekteskap, etter type vigsel 1961 - 2019
Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Ekteskap:
ekteskap
Referansetid
Ekteskap:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
vigselstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 59 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mannen busett i Noreg ved vigselen.
Etter den nye ekteskapsloven i 2009, mannen/eldste ektefelle busett i Noreg ved vigselen.
vigselstype
Trossamfunn utenfor Den norske kirke
Medrekna vigselstal frå Human-Etisk Forbund som fekk vigselsrett i slutten av 2004.
Utenlands
For ekteskap inngått i utlandet er ikkje type vigsel oppgitt.

Brukerveiledning for statistikkbanken