Til toppen
05680: Tannleger med og uten spesialitet med utenlandsk landbakgrunn, etter landsdel og landbakgrunn 2003 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Tannleger uten spesialitet og tannleger med spesialitet:
personer
Referansetid
Tannleger uten spesialitet og tannleger med spesialitet:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
sektor
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

region

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
sektor

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
landbakgrunn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2003 er tallene basert på registerbaserte personellopplysninger. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se .
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken