Skatt for personer

05662: Formuesposter fra skattemeldingen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (F) 1993 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Skattepliktig bruttoformue:
kr
Skattepliktig brutto finanskapital:
kr
Bankinnskudd:
kr
Andeler i verdipapirfond:
kr
Formue aksjesparekonto:
kr
Aksjer og verdipapirer:
kr
Skattepliktig realkapital:
kr
Skatteverdi av faste eiendommer, anlegg og skog:
kr
Skatteverdi av boligeiendom:
kr
Gjeld:
kr
Referansetid
Skattepliktig bruttoformue:
31.12.
Skattepliktig brutto finanskapital:
31.12.
Bankinnskudd:
31.12.
Andeler i verdipapirfond:
31.12.
Formue aksjesparekonto:
31.12.
Aksjer og verdipapirer:
31.12.
Skattepliktig realkapital:
31.12.
Skatteverdi av faste eiendommer, anlegg og skog:
31.12.
Skatteverdi av boligeiendom:
31.12.
Gjeld:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken