Skatt for personer

05661: Inntekter og fradrag fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie) 1993 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.11.2014
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt:
kr
Personinntekt lønn:
kr
Personinntekt pensjoner:
kr
Næringsinntekt:
kr
Renteinntekter:
kr
Aksjeutbytte:
kr
Inntektsfradrag:
kr
Minstefradrag:
kr
Reiseutgifter:
kr
Pensjonspremie:
kr
Renteutgifter:
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Referansetid
Bruttoinntekt:
31.12.
Personinntekt lønn:
31.12.
Personinntekt pensjoner:
31.12.
Næringsinntekt:
31.12.
Renteinntekter:
31.12.
Aksjeutbytte:
31.12.
Inntektsfradrag:
31.12.
Minstefradrag:
31.12.
Renteutgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken