Skatt for personer

05658: Personinntekt fra ligninga. Antall og gjennomsnitt for de med beløp, alle personer (F) (avslutta serie) 1993 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.11.2014
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Personer med personinntekt lønn:
personer
Personer med personinntekt pensjoner:
personer
Personer med personinntekt primærnæringer:
personer
Personer med personinntekt liberalt yrke:
personer
Personer med personinntekt annen næring:
personer
Personinntekt lønn (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt pensjoner (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt primærnæringer (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt liberalt yrke (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt annen næring (gjennomsnitt i kr):
kr
Referansetid
Personer med personinntekt lønn:
31.12.
Personer med personinntekt pensjoner:
31.12.
Personer med personinntekt primærnæringer:
31.12.
Personer med personinntekt liberalt yrke:
31.12.
Personer med personinntekt annen næring:
31.12.
Personinntekt lønn (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt pensjoner (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt primærnæringer (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt liberalt yrke (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt annen næring (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2000 er personinntekt fra familiebarnehage inkludert i personinntekt fra annen næring. I årene 1993 og 1994 og fra 2006 er også liberalt yrke inkludert i annen næring. Fra 2012 er personinntekt fra jord-/skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Personinntekt primærnæring inneholder bare personinntekt fiske og fangst fra 2012.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken