Skatt for personer

05636: Personer med tillegg i arbeidsgiveravgift (kakseskatt) (avslutta serie) 1993 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2006
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag (mill. kr):
mill. kr
Sum grunnlag for kakseskatt (mill. kr):
mill. kr
Sum kakseskatt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Personer:
31.12.
Sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag (mill. kr):
31.12.
Sum grunnlag for kakseskatt (mill. kr):
31.12.
Sum kakseskatt (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kakseskatten utgjorde 10 prosent til og med 1997, og 12,5 prosent fra og med 1998.

Brukerveiledning for statistikkbanken