Skatt for personer

05619: Grunnlag for arbeidsgiveravgift, etter institusjonell sektor (mill. kr) (avslutta serie) 2000 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2010
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Grunnlag for arbeidsgiveravgift:
mill. kr
Offentlig forvaltning:
mill. kr
Offentlig eide foretak:
mill. kr
Privat eide foretak:
mill. kr
Finansielle foretak:
mill. kr
Ideelle organisasjoner:
mill. kr
Referansetid
Grunnlag for arbeidsgiveravgift:
31.12.
Offentlig forvaltning:
31.12.
Offentlig eide foretak:
31.12.
Privat eide foretak:
31.12.
Finansielle foretak:
31.12.
Ideelle organisasjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken