Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05601: Elever, lærlinger, studenter og deltakere i videregående opplæring, etter kjønn, alder og utdanningsinstitusjon (avslutta serie) 2004 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

skoleslag

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.05.2011
Kontakt
Anita Mobekk Johansson, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 366
bam@ssb.no

Birgit Bjørkeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 353
bbo@ssb.no

Måleenhet
Elever, lærlinger og studenter:
personer
Referansetid
Elever, lærlinger og studenter:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Voksne i tilpassede løp er inkludert i tallene. Tall for fylkeskommunale fagskoler er ikke inkludert for 2009, pga utsikkerhet i innrapporteringen. Fagskoler er ikke inkludert i tallene fra og med 2015. For året 2018 ble det ikke rapportert tall for befalskolene, som førte til et lavere antall elever i annen videregående utdanning

Brukerveiledning for statistikkbanken