Skatt for personer

05598: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall (avslutta serie) 2003 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

skatteligning - oversyn Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.07.2009
Kontakt
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Måleenhet
Antall personer:
personer
Million kroner:
mill. kr
Gjennomsnitt for de med beløp:
kr
Referansetid
Antall personer:
31.12.
Million kroner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt. Fra og med 1992 utgjør toppskatten hoveddelen av inntektsskatten til staten. Den resterende delen er beregnet ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper personlige skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU. Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt i bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Brukerveiledning for statistikkbanken