Studenter i høyere utdanning

Til toppen
05576: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og fagfelt 2000 - 2019
Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Referansetid
Studenter:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
fagfelt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1


Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
fagfelt

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

fagfelt
Allmenne fag
Inkluderer forkurs til utdanning ved universitet og høgskoler.

Brukerveiledning for statistikkbanken