Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05461: Videregående opplæring, etter skole (avslutta serie) 1999 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 542 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2006
Kontakt
Marianne Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5287
odt@ssb.no

Måleenhet
Antall elever:
Personer
Antall elever, kvinner:
Personer
Antall elever, menn:
Personer
Antall elever i grunnkurs:
Personer
Antall elever i VK I:
Personer
Antall elever i VK II:
Personer
Antall elever i fylkeskommunal fagskoleutdanning:
Personer
Antall elever i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag:
Personer
Antall elever i studieretning for idrettsfag:
Personer
Antall elever i studieretning for musikk, dans og drama:
Personer
Antall elever i studieretning for helse- og sosialfag:
Personer
Antall elever i studieretning for naturbruk:
Personer
Antall elever i studieretning for formgivingsfag:
Personer
Antall elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag:
Personer
Antall elever i studieretning for byggfag:
Personer
Antall elever i studieretning for teknisk byggfag:
Personer
Antall elever i studieretning for elektrofag:
Personer
Antall elever i studieretning for mekaniske fag:
Personer
Antall elever i studieretning for kjemi- og prosessfag:
Personer
Antall elever i studieretning for trearbeidsfag:
Personer
Antall elever i studieretning for salg og service:
Personer
Antall elever i studieretning for medier og kommunikasjon:
Personer
Antall elever registrert med voksenstatus:
Personer
Referansetid
Antall elever:
1.1.
Antall elever, kvinner:
1.1.
Antall elever, menn:
1.1.
Antall elever i grunnkurs:
1.1.
Antall elever i VK I:
1.1.
Antall elever i VK II:
1.1.
Antall elever i fylkeskommunal fagskoleutdanning:
1.1.
Antall elever i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag:
1.1.
Antall elever i studieretning for idrettsfag:
1.1.
Antall elever i studieretning for musikk, dans og drama:
1.1.
Antall elever i studieretning for helse- og sosialfag:
1.1.
Antall elever i studieretning for naturbruk:
1.1.
Antall elever i studieretning for formgivingsfag:
1.1.
Antall elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag:
1.1.
Antall elever i studieretning for byggfag:
1.1.
Antall elever i studieretning for teknisk byggfag:
1.1.
Antall elever i studieretning for elektrofag:
1.1.
Antall elever i studieretning for mekaniske fag:
1.1.
Antall elever i studieretning for kjemi- og prosessfag:
1.1.
Antall elever i studieretning for trearbeidsfag:
1.1.
Antall elever i studieretning for salg og service:
1.1.
Antall elever i studieretning for medier og kommunikasjon:
1.1.
Antall elever registrert med voksenstatus:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Enheter i institusjonspubliseringen defineres ut ifra organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret. Som 'videregående skole' regnes her skoler som per 01.10. har elever i videregående opplæring, for fylkeskommunale skoler også studenter i fagskoleutdanning. Før 2005 vil skoler som har både videregående opplæring og fagskoleutdanning inneholde begge grupper uavhengig av eierform. Hvis det er registrert voksne i videregående opplæring i tilbud tilpasset voksne på skolen, er disse tatt med i elevtallene. Kilde: VIGO, Enhetsregisteret. For skoler som har 10 elever eller mindre, er alle opplysninger prikket (dvs. tall vises ikke). Nedlagte skoler vil heller ikke komme ut med tall for den aktuelle årgangen. I tillegg er variabler med verdien 1 eller 2 prikket (+ ev. andre variabler slik at det ikke kan tilbakeregnes) slik at elever ikke skal la seg identifisere, i tråd med SSBs generelle publiseringsregler. Elever ved skolen som ikke går i videregående opplæring eller i fagskoleutdanning som angitt over, er ikke tatt med.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken