Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05460: C2. Videregående opplæring - elever, lærlinger og personell - gunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 178 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2006
Kontakt
Marianne Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5287
odt@ssb.no

Måleenhet
Ungdom 16-18 år, bostedsfylke:
Personer
Ungdom 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
Personer
Elever og lærlinger i alt, bostedsfylke:
Personer
Elever og lærlinger 16-18 år, bostedsfylke:
Personer
Elever 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
Personer
Ungdom 16-18 år i utdanning utenfor videreg opplæring, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, skolefylke:
Personer
Elever i ordinær vgo reg m voksenstatus, bostedsfylke:
Personer
Elever i ordinær vgo reg m voksenstatus, skolefylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, menn, bostedsfylke:
Personer
Elever i allmennfaglige studieretninger, bostedsfylke:
Personer
Elever i allmennfaglige studieretninger, skolefylke:
Personer
Elever i yrkesfaglige studieretninger, bostedsfylke:
Personer
Elever i yrkesfaglige studieretninger, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for allmenne, økonomiske og adm fag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for allmenne, økonomiske og adm fag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for musikk, dans og drama, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for musikk, dans og drama, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for idrettsfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for idrettsfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for helse- og sosialfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for helse- og sosialfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for naturbruk, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for naturbruk, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for formgivingsfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for formgivingsfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for byggfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for byggfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for tekniske byggfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for tekniske byggfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for elektrofag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for elektrofag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for mekaniske fag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for mekaniske fag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for kjemi- og prosessfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for kjemi- og prosessfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for trearbeidsfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for trearbeidsfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for medier og kommunikasjon, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for medier og kommunikasjon, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for salg og service, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for salg og service, skolefylke:
Personer
Elever i landslinjer, bostedsfylke:
Personer
Elever i landslinjer, skolefylke:
Personer
Elever i grunnkurs, bostedsfylke:
Personer
Elever i VKI, bostedsfylke:
Personer
Elever i VKII, bostedsfylke:
Personer
Elever med ungdomsrett, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring ved videregående skoler, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring ved videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever i vgo ved fylkeskommunale videregående skoler, bostedsfylke:
Personer
Elever i vgo ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever i vgo ved kommunale videregående skoler, bostedsfylke:
Personer
Elever i vgo ved kommunale videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever i vgo ved statlige videregående skoler, bostedsfylke:
Personer
Elever i vgo ved statlige videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever i vgo ved frittstående videregående skoler, bostedsfylke:
Personer
Elever i vgo ved frittstående videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever bosatt utenfor skolefylke:
Personer
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke:
Personer
Elever med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, etter bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, etter bostedsfylke, i fjor:
Personer
Lærlinger, etter læreplassfylke:
Personer
Lærlinger, etter læreplassfylke, i fjor:
Personer
Lærlinger, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, menn, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger i allmennfaglige studieretninger, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger i yrkesfaglige studieretninger, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger bosatt utenfor læreplassfylke:
Personer
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke:
Personer
Lærlinger med rett, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, nye, siste år, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, nye, siste år, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, nye, siste år, menn, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, omfang, læreplassfylke:
Antall
Lærlinger, omfang, læreplassfylke, i fjor:
Antall
Personer i videregående opplæring totalt, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, uten voksenstatus, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger totalt, bostedsfylke:
Personer
Elever 20 år og eldre, uten voksenstatus, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger 21 år og eldre, bostedsfylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, bostedsfylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, unntatt lærlinger, bostedsfylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, unntatt lærlinger, skolefylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, opplæring/realkomp.vurdering, unntatt lærlinger, skolefylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, menn, bostedsfylke:
Personer
Voksne som søker sluttkompetanse fra videregående opplæring, bostedsfylke:
Personer
Voksne søkere som har fått tilbud om opplæring, bostedsfylke:
Personer
Voksne med bestått sluttkompetanse forrige skoleår, bostedsfylke:
Personer
Voksne med avbrutt opplæringsløp forrige skoleår, bostedsfylke:
Personer
Voksne med gjennomført og dokumentert realkompetansevurdering, bostedsfylke:
Personer
Voksne praksiskandidater/privatister, bostedsfylke:
Personer
Voksne med bestått teorioppl for praksiskandidater/privatister, bostedsfylke:
Personer
Voksne med tilbud om avkortet opplæring, bostedsfylke:
Personer
Søkere til elevplass:
Personer
Søkere til elevplass som har blitt elev:
Personer
Elever som har fått oppfylt førsteønske:
Personer
Søkere til lærlingplass:
Personer
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling:
Personer
Lærlinger som har fått oppfylt førsteønske:
Personer
Søkere som ikke har fått plass:
Personer
Søkere uten rett:
Personer
Søkere uten rett som har kommet inn:
Personer
Elever i alternativ VKII i skole, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, menn, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, menn, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, skolefylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, skolefylke, i fjor:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, skolefylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, skolefylke, i fjor:
Personer
Helårsekvivalenter i fylkeskomm videregående opplæring:
Antall
Helårsekvivalenter i fylkeskomm videregående opplæring, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i allmennfaglige studieretninger:
Antall
Helårsekvivalenter i allmennfaglige studieretninger, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i yrkesfaglige studieretninger:
Antall
Helårsekvivalenter i yrkesfaglige studieretninger, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for allm, øk og adm fag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for allm, øk og adm fag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for byggfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for byggfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for elektrofag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for elektrofag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for formgivingsfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for formgivingsfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for helse- og sosialfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for helse- og sosialfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for hotell- og næringsmiddelfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for hotell- og næringsmiddelfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for idrettsfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for idrettsfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for kjemi- og prosessfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for kjemi- og prosessfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for medier og kommunikasjon:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for medier og kommunikasjon, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for mekaniske fag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for mekaniske fag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for musikk, dans og drama:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for musikk, dans og drama, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for naturbruk:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for naturbruk, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for salg og service:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for salg og service, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for tekniske byggfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for tekniske byggfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for trearbeidsfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for trearbeidsfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i landslinjer:
Antall
Helårsekvivalenter i landslinjer, i fjor:
Antall
Videregående skoler i alt:
Skoler
Videregående skoler, fylkeskommunale:
Skoler
Videregående skoler, kommunale:
Skoler
Videregående skoler, statlige:
Skoler
Videregående skoler, frittstående:
Skoler
Lærertimer:
Timer
Elever, skoler med lærertimer:
Personer
Lærerårsverk, avtalte årsverk:
Avtalte årsverk
Lærerårsverk, avtalte årsverk minus fravær:
Avtalte årsverk
Lærere, antall:
Personer
Lærere, kvinner:
Personer
Lærere, menn:
Personer
Lærere i heltidsstilling:
Personer
Lærere, kvinnelige, i heltidsstillinger:
Personer
Lærere, mannlige, i heltidsstillinger:
Personer
Lærere 40 år og yngre:
Personer
Lærere over 50 år:
Personer
Lærere over 60 år:
Personer
Referansetid
Ungdom 16-18 år, bostedsfylke:
1.1.
Ungdom 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
1.1.
Elever og lærlinger i alt, bostedsfylke:
1.1.
Elever og lærlinger 16-18 år, bostedsfylke:
1.1.
Elever 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
1.1.
Ungdom 16-18 år i utdanning utenfor videreg opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, skolefylke:
1.1.
Elever i ordinær vgo reg m voksenstatus, bostedsfylke:
1.1.
Elever i ordinær vgo reg m voksenstatus, skolefylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, menn, bostedsfylke:
1.1.
Elever i allmennfaglige studieretninger, bostedsfylke:
1.1.
Elever i allmennfaglige studieretninger, skolefylke:
1.1.
Elever i yrkesfaglige studieretninger, bostedsfylke:
1.1.
Elever i yrkesfaglige studieretninger, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for allmenne, økonomiske og adm fag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for allmenne, økonomiske og adm fag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for musikk, dans og drama, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for musikk, dans og drama, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for idrettsfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for idrettsfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for helse- og sosialfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for helse- og sosialfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for naturbruk, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for naturbruk, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for formgivingsfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for formgivingsfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for byggfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for byggfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for tekniske byggfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for tekniske byggfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for elektrofag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for elektrofag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for mekaniske fag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for mekaniske fag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for kjemi- og prosessfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for kjemi- og prosessfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for trearbeidsfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for trearbeidsfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for medier og kommunikasjon, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for medier og kommunikasjon, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for salg og service, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for salg og service, skolefylke:
1.1.
Elever i landslinjer, bostedsfylke:
1.1.
Elever i landslinjer, skolefylke:
1.1.
Elever i grunnkurs, bostedsfylke:
1.1.
Elever i VKI, bostedsfylke:
1.1.
Elever i VKII, bostedsfylke:
1.1.
Elever med ungdomsrett, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring ved videregående skoler, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring ved videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever i vgo ved fylkeskommunale videregående skoler, bostedsfylke:
1.1.
Elever i vgo ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever i vgo ved kommunale videregående skoler, bostedsfylke:
1.1.
Elever i vgo ved kommunale videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever i vgo ved statlige videregående skoler, bostedsfylke:
1.1.
Elever i vgo ved statlige videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever i vgo ved frittstående videregående skoler, bostedsfylke:
1.1.
Elever i vgo ved frittstående videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever bosatt utenfor skolefylke:
1.1.
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke:
1.1.
Elever med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, etter bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, etter bostedsfylke, i fjor:
1.1.
Lærlinger, etter læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger, etter læreplassfylke, i fjor:
1.1.
Lærlinger, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, menn, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger i allmennfaglige studieretninger, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger i yrkesfaglige studieretninger, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger bosatt utenfor læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger med rett, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, nye, siste år, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, nye, siste år, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, nye, siste år, menn, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, omfang, læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger, omfang, læreplassfylke, i fjor:
1.1.
Personer i videregående opplæring totalt, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, uten voksenstatus, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger totalt, bostedsfylke:
1.1.
Elever 20 år og eldre, uten voksenstatus, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger 21 år og eldre, bostedsfylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, bostedsfylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, unntatt lærlinger, bostedsfylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, unntatt lærlinger, skolefylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, opplæring/realkomp.vurdering, unntatt lærlinger, skolefylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, menn, bostedsfylke:
1.1.
Voksne som søker sluttkompetanse fra videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Voksne søkere som har fått tilbud om opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Voksne med bestått sluttkompetanse forrige skoleår, bostedsfylke:
1.1.
Voksne med avbrutt opplæringsløp forrige skoleår, bostedsfylke:
1.1.
Voksne med gjennomført og dokumentert realkompetansevurdering, bostedsfylke:
1.1.
Voksne praksiskandidater/privatister, bostedsfylke:
1.1.
Voksne med bestått teorioppl for praksiskandidater/privatister, bostedsfylke:
1.1.
Voksne med tilbud om avkortet opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Søkere til elevplass:
1.1.
Søkere til elevplass som har blitt elev:
1.1.
Elever som har fått oppfylt førsteønske:
1.1.
Søkere til lærlingplass:
1.1.
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling:
1.1.
Lærlinger som har fått oppfylt førsteønske:
1.1.
Søkere som ikke har fått plass:
1.1.
Søkere uten rett:
1.1.
Søkere uten rett som har kommet inn:
1.1.
Elever i alternativ VKII i skole, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, menn, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, menn, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, skolefylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, skolefylke, i fjor:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, skolefylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, skolefylke, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i fylkeskomm videregående opplæring:
1.1.
Helårsekvivalenter i fylkeskomm videregående opplæring, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i allmennfaglige studieretninger:
1.1.
Helårsekvivalenter i allmennfaglige studieretninger, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i yrkesfaglige studieretninger:
1.1.
Helårsekvivalenter i yrkesfaglige studieretninger, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for allm, øk og adm fag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for allm, øk og adm fag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for byggfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for byggfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for elektrofag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for elektrofag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for formgivingsfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for formgivingsfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for helse- og sosialfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for helse- og sosialfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for hotell- og næringsmiddelfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for hotell- og næringsmiddelfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for idrettsfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for idrettsfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for kjemi- og prosessfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for kjemi- og prosessfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for medier og kommunikasjon:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for medier og kommunikasjon, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for mekaniske fag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for mekaniske fag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for musikk, dans og drama:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for musikk, dans og drama, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for naturbruk:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for naturbruk, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for salg og service:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for salg og service, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for tekniske byggfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for tekniske byggfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for trearbeidsfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for trearbeidsfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i landslinjer:
1.1.
Helårsekvivalenter i landslinjer, i fjor:
1.1.
Videregående skoler i alt:
1.1.
Videregående skoler, fylkeskommunale:
1.1.
Videregående skoler, kommunale:
1.1.
Videregående skoler, statlige:
1.1.
Videregående skoler, frittstående:
1.1.
Lærertimer:
1.1.
Elever, skoler med lærertimer:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk minus fravær:
1.1.
Lærere, antall:
1.1.
Lærere, kvinner:
1.1.
Lærere, menn:
1.1.
Lærere i heltidsstilling:
1.1.
Lærere, kvinnelige, i heltidsstillinger:
1.1.
Lærere, mannlige, i heltidsstillinger:
1.1.
Lærere 40 år og yngre:
1.1.
Lærere over 50 år:
1.1.
Lærere over 60 år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken