Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05459: C1. Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 82 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.09.2006
Kontakt
Marianne Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5287
odt@ssb.no

Måleenhet
Korr bto driftsutg, utdanning i fylkeskommunen (510-590):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg videregående opplæring (510-560, unntatt 554):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til skolelokaler, forvaltning og skyss (510):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til alle studieretninger (541-559, ikke 554):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg yrkesfaglige studieretninger (ikke 541, 547, 549 og 554):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for allm, økon og administrative fag (541):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studieretning for byggfag (542):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studieretning for elektrofag (543):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for formgivingsfag (544):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for hotell- og næringsmiddelfag (545):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for helse- og sosialfag (546):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studieretning for idrettsfag (547):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for kjemi- og prosessfag (548):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studieretning for musikk, dans og drama (549):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studieretning for mekaniske fag (550):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studieretning for naturbruk (551):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studieretning for tekniske byggfag (552):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studieretning for trearbeidsfag (553):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for salg og service (555):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til studretn for medier og kommunikasjon (556):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til landslinjer (559):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til fagskole (554):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til spesialunderv og særskilt tilpasset oppl (560):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg (inkl. overf. til andre private), lærlinger (570):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til voksenopplæring etter opplæringsloven (581):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til voksenopplæring ikke fullfin av fylkeskomm (582) - gml funksjon:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg til andre undervisningsformål (590):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til alle studieretninger (541-559, ikke 554):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (ikke 541, 547, 549 og 554):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til landslinjer (559):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til fagskole (554):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til voksenoppl etter opplæringsloven (581):
1000 Kroner
Lønnsutgifter til voksenoppl ikke fullfin av fylkeskomm (582) - gml funksjon:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til andre undervisningsformål (590):
1000 Kroner
Bto driftsutg til skolelokaler, forvaltning og skyss (510):
1000 Kroner
Bto driftsutg til ped.ledelse, ped.fellesutg., gjesteelevoppgjør (520):
1000 Kroner
Bto driftsutg til alle studieretninger (541-559, ikke 554):
1000 Kroner
Bto driftsutg til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549):
1000 Kroner
Bto driftsutg til yrkesfaglige studieretninger (ikke 541, 547, 549 og 554):
1000 Kroner
Bto driftsutg til landslinjer (559):
1000 Kroner
Bto driftsutg til fagskole (554):
1000 Kroner
Bto driftsutg til spesialundervisning og særskilt tilpasset oppl (560):
1000 Kroner
Bto driftsutg til fagopplæring i arbeidslivet (570):
1000 Kroner
Bto driftsutg (inkl. refusjon fra andre fylkeskomm), lærlinger (570):
1000 Kroner
Bto driftsutg til voksenopplæring etter opplæringsloven (581):
1000 Kroner
Bto driftsutg til voksenopplæring ikke fullfin av fylkeskomm (582) - gml funksjon:
1000 Kroner
Bto driftsutg til andre undervisningsformål (590):
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, videregående opplæring:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, videregående opplæring:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning, skyss og internat (510):
1000 Kroner
Netto driftsutg ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (ikke 541, 547, 549 og 554):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (541):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for byggfag (542):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for elektrofag (543):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for formgivingsfag (544):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for hotell- og næringsmiddelfag (545):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for helse- og sosialfag (546):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for idrettsfag (547):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for kjemi- og prosessfag (548):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for musikk, dans og drama (549):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for mekaniske fag (550):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for naturbruk (551):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for tekniske byggfag (552):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for trearbeidsfag (553):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for salg og service (555):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieretning for medier og kommunikasjon (556):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til landslinjer (559):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til fagskole (554):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til voksenopplæring etter opplæringsloven (581):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til voksenopplæring ikke fullfinansiert av fylkeskommunen (582) - gml funksjon:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590):
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til videregående opplæring (510-590):
1000 Kroner
Referansetid
Korr bto driftsutg, utdanning i fylkeskommunen (510-590):
1.1.
Korr bto driftsutg videregående opplæring (510-560, unntatt 554):
1.1.
Korr bto driftsutg til skolelokaler, forvaltning og skyss (510):
1.1.
Korr bto driftsutg ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520):
1.1.
Korr bto driftsutg til alle studieretninger (541-559, ikke 554):
1.1.
Korr bto driftsutg til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549):
1.1.
Korr bto driftsutg yrkesfaglige studieretninger (ikke 541, 547, 549 og 554):
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for allm, økon og administrative fag (541):
1.1.
Korr bto driftsutg til studieretning for byggfag (542):
1.1.
Korr bto driftsutg til studieretning for elektrofag (543):
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for formgivingsfag (544):
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for hotell- og næringsmiddelfag (545):
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for helse- og sosialfag (546):
1.1.
Korr bto driftsutg til studieretning for idrettsfag (547):
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for kjemi- og prosessfag (548):
1.1.
Korr bto driftsutg til studieretning for musikk, dans og drama (549):
1.1.
Korr bto driftsutg til studieretning for mekaniske fag (550):
1.1.
Korr bto driftsutg til studieretning for naturbruk (551):
1.1.
Korr bto driftsutg til studieretning for tekniske byggfag (552):
1.1.
Korr bto driftsutg til studieretning for trearbeidsfag (553):
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for salg og service (555):
1.1.
Korr bto driftsutg til studretn for medier og kommunikasjon (556):
1.1.
Korr bto driftsutg til landslinjer (559):
1.1.
Korr bto driftsutg til fagskole (554):
1.1.
Korr bto driftsutg til spesialunderv og særskilt tilpasset oppl (560):
1.1.
Korr bto driftsutg (inkl. overf. til andre private), lærlinger (570):
1.1.
Korr bto driftsutg til voksenopplæring etter opplæringsloven (581):
1.1.
Korr bto driftsutg til voksenopplæring ikke fullfin av fylkeskomm (582) - gml funksjon:
1.1.
Korr bto driftsutg til andre undervisningsformål (590):
1.1.
Lønnsutgifter til ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520):
1.1.
Lønnsutgifter til alle studieretninger (541-559, ikke 554):
1.1.
Lønnsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549):
1.1.
Lønnsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (ikke 541, 547, 549 og 554):
1.1.
Lønnsutgifter til landslinjer (559):
1.1.
Lønnsutgifter til fagskole (554):
1.1.
Lønnsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560):
1.1.
Lønnsutgifter til voksenoppl etter opplæringsloven (581):
1.1.
Lønnsutgifter til voksenoppl ikke fullfin av fylkeskomm (582) - gml funksjon:
1.1.
Lønnsutgifter til andre undervisningsformål (590):
1.1.
Bto driftsutg til skolelokaler, forvaltning og skyss (510):
1.1.
Bto driftsutg til ped.ledelse, ped.fellesutg., gjesteelevoppgjør (520):
1.1.
Bto driftsutg til alle studieretninger (541-559, ikke 554):
1.1.
Bto driftsutg til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549):
1.1.
Bto driftsutg til yrkesfaglige studieretninger (ikke 541, 547, 549 og 554):
1.1.
Bto driftsutg til landslinjer (559):
1.1.
Bto driftsutg til fagskole (554):
1.1.
Bto driftsutg til spesialundervisning og særskilt tilpasset oppl (560):
1.1.
Bto driftsutg til fagopplæring i arbeidslivet (570):
1.1.
Bto driftsutg (inkl. refusjon fra andre fylkeskomm), lærlinger (570):
1.1.
Bto driftsutg til voksenopplæring etter opplæringsloven (581):
1.1.
Bto driftsutg til voksenopplæring ikke fullfin av fylkeskomm (582) - gml funksjon:
1.1.
Bto driftsutg til andre undervisningsformål (590):
1.1.
Mva-refusjon drift, videregående opplæring:
1.1.
Mva-refusjon investering, videregående opplæring:
1.1.
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590):
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning, skyss og internat (510):
1.1.
Netto driftsutg ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520):
1.1.
Netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549):
1.1.
Netto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (ikke 541, 547, 549 og 554):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (541):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for byggfag (542):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for elektrofag (543):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for formgivingsfag (544):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for hotell- og næringsmiddelfag (545):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for helse- og sosialfag (546):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for idrettsfag (547):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for kjemi- og prosessfag (548):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for musikk, dans og drama (549):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for mekaniske fag (550):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for naturbruk (551):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for tekniske byggfag (552):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for trearbeidsfag (553):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for salg og service (555):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieretning for medier og kommunikasjon (556):
1.1.
Netto driftsutgifter til landslinjer (559):
1.1.
Netto driftsutgifter til fagskole (554):
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560):
1.1.
Netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570):
1.1.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring etter opplæringsloven (581):
1.1.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring ikke fullfinansiert av fylkeskommunen (582) - gml funksjon:
1.1.
Netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590):
1.1.
Brutto investeringsutgifter til videregående opplæring (510-590):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
1103 Stavanger
1.1.2020 ble kommunene 1141 Finnøy og 1142 Rennesøy innlemmet i 1103 Stavanger.
statistikkvariabel
Korr bto driftsutg videregående opplæring (510-560, unntatt 554)
Til og med 2004 var også teknisk fagskole (funksjon 554) medregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken