Skatt for personer

05450: Gjennomsnittlig lønn for ledere i aksjeselskap. Selskap med 25 lønnsforhold og over. Identiske menn og kvinner (avslutta serie) 2004 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

lønnsforhold Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2007
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig lønn for ledere (kr):
kr
Endring i prosent for gjennomsnittlig lønn:
prosent
Antall ledere:
personer
Referansetid
Antall ledere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomsnittlig lønn omfatter lønn (inklusiv fordel ved opsjoner i arbeidsforhold), honorarer og naturalytelser. Leder er definert som den personen i hvert selskap som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre. Antall lønnsforhold er benyttet som mål for størrelsen på selskapet. Antallet lønnsforhold gir summen av lønnsoppgaver i samme selskap (fødselsnummer*organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antallet på tilsette i selskapet.

Brukerveiledning for statistikkbanken