Skatt for personer

05449: Lønnssummer (avslutta serie) 2002 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

hovedpost Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2010
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Antall personer:
personer
Sum beløp (mill. kr):
mill. kr
Endring i sum beløp (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig beløp (kr):
kr
Endring i gjennomsnittlig beløp (prosent):
prosent
Referansetid
Antall personer:
31.12.
Sum beløp (mill. kr):
31.12.
Endring i sum beløp (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken