Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
05429: Husholdninger, etter boligøkonomi og landsdel (kr) (avslutta serie) 1997 - 2007
Sist endret
15.07.2008
Kontakt
Signe Vrålstad, Statistisk sentralbyrå
+47 45 25 42 62
vrs@ssb.no

Måleenhet
Boutgifter:
kr
Referansetid
Boutgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
boligøkonomi
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

boligøkonomi
Må velges *

Totalt 12 Valgte 0


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken