Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
05427: Husholdninger, etter boligøkonomi og husholdningstype (kr) (avslutta serie) 1997 - 2007
Sist endret
15.07.2008
Kontakt
Signe Vrålstad, Statistisk sentralbyrå
+47 45 25 42 62
vrs@ssb.no

Måleenhet
Boutgifter:
kr
Referansetid
Boutgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
boligøkonomi
Må velges *
husholdningstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

boligøkonomi
Må velges *

Totalt 12 Valgte 0

husholdningstype

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken