05426: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring (K) 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Innvandring:
personer
Utvandring:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Referansetid
Innvandring:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Nettoinnvandring:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Innvandring
For å ivareta personvernet, er tallet prikket dersom det bare er en eller to personer i en gruppe.
Utvandring
For å ivareta personvernet, er tallet prikket dersom det bare er en eller to personer i en gruppe.

Brukerveiledning for statistikkbanken